ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH 

 

W związku z udziałem w szkoleniu online udzielam Ravenol Polska Sp. z o.o., ul. Chojnicka 61 w Starogardzie Gdańskim (83-200) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307750, NIP 5922185163, REGON 220627540,  pozwolenia na wykorzystywanie i rozpowszechnianie moich danych osobowych umożliwiających identyfikację prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, tj. imię i nazwisko, firma, adres, numer kontaktowy, adres e-mail w celu:

•Otrzymywania ofert promocyjnych, handlowych, newsletterów;

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

•Administratorem danych osobowych jest Ravenol Polska Sp. z o.o., ul. Chojnicka 61 w Starogardzie Gdańskim (83-200). Aby skontaktować się z Administratorem należy wysłać wiadomość pod e-mail: biuro@ravenol.pl lub zadzwonić pod numer telefonu (+48) 58-775-01-15. 

•Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a) i f) RODO.

•Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

•Moje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celach promocyjnych

 i informacyjnych.

•Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora przetwarzają je na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.                                             

•Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

•Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.