ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z udziałem w szkoleniu online udzielam Ravenol Polska Sp. z o.o., ul. Chojnicka 61 w Starogardzie Gdańskim (83-200) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307750, NIP 5922185163, REGON 220627540,  pozwolenia na udostępnienie moich danych osobowych umożliwiających identyfikację prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, tj. imię i nazwisko, firma, adres, numer kontaktowy, adres e-mail  w celu:

• Przekazania danych w celach marketingowych i handlowych partnerom biznesowym firmy Ravenol Polska Sp. z o.o.

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Ravenol Polska Sp. z o.o., ul. Chojnicka 61 w Starogardzie Gdańskim (83-200). Aby skontaktować się z Administratorem należy wysłać wiadomość pod e-mail: biuro@ravenol.pl lub zadzwonić pod numer telefonu (+48) 58-775-01-15. 

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a) i f) RODO.

• Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

• Moje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celach promocyjnych

 i informacyjnych.

• Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora przetwarzają je na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.                                             

• Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.