W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

•Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest RAVENOL POLSKA Sp. z o.o. (NIP: 5922185163, KRS: 0000307750) z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Chojnickiej 61. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: powiadomienia-rodo@ravenol.pl lub zadzwoń pod numer telefonu (+48) 58 775-01-15.

•Dane osobowe przetwarzane są:

•w celach szkoleniowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

vw celach informacyjnych o innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora - na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

•w celach wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).          

•Odbiorcą danych osobowych są obsługujące Administratora firmy logistyczne, kurierskie, hostingodawca, zewnętrzna obsługa księgowa i drukarnie. Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora przetwarzają je na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.                                                       

•Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania wyżej wskazanych celów, maksymalnie przez okres 5 lat od daty zakończenia szkolenia lub do czasu wycofania zgody w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

•Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w szkoleniu i uzyskania certyfikatu. Niepodanie tych danych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

•Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.